Information om LBF Stamdata for almene boliger


Navigering
For at finde frem til stamdata i systemet, vælges menupunkterne:
Boligorganisationer eller Selvejende inst. Herefter vælges de ønskede undermenupunkter (eks. Boligorganisationer - Afdelinger - efter kommunenr), og kategorierne kan herefter vælges ved tryk på .


Indberetning af forslag til rettelser af stamdata
For at foretage indberetning af rettelser til stamdata i systemet, skal den indberettende boligorganistion, kommune eller selvejende institution kunne identificeres.
Hertil benyttes menupunktet Bruger login, hvor det udleverede brugernavn og password indtastes, eks. brugernavn: bs0001 for boligorganisation nr. 0001 og password: ******.


Brugervejledning
Brugervejledning til systemet ( 693 KB )