Inden I går igang...

Se, hvor let det er.

Et undersøgelsesforløb har 3 faser:

Fase 1: Forberedelsen

I første fase opretter I undersøgelsen og informerer beboerne. I skal måske have trykt spørgeskemaer og ansat studentermedhjælpere. Inden I opretter undersøgelsen, er det en god ide at have tænkt over tidsplan, arbejdsfordeling osv. Find hjælp under menupunktet "Forbered undersøgelsen".

Fase 2: Indsamling af svar

Nu går selve undersøgelsen igang - uanset om I har valgt at udsende spørgeskemaer, lade beboerne svare over internettet eller eksempelvis ringer op og interviewer, er det vigtigt, at fasen ikke bliver for lang. 2-3 uger er ofte en god svarfrist.

Bemærk!!

Undersøgelsen skal være helt anonym - også i indsamlingsfasen. I må ikke kunne tilbageføre en besvarelse til en bestemt person. Svarkoder skal omdeles tilfældigt, så I ikke ved, hvem der har fået hvilken kode. Hvis I indsamler på en måde, hvor I har mulighed for at sammenstille personer med besvarelser, skal undersøgelsen anmeldes til Datatilsynet!!

Fase 3: Brug resultaterne

Når de sidste svar er tastet ind, kan I se resultatet. I får en rapport over svarene fra hele området, men har også mulighed for at vælge bestemte grupper ud og se, hvordan deres svar fordeler sig.

 

Læs mere om naboskabet.dk her.

Hvis I vil igang nu...

Udskriv tjekliste til jeres undersøgelse her.

Opret dig som tovholder - og få adgang til administrationsmenuen.

 

 

 Tag jer god tid til forberedelsen. En god forberedelse kan spare jer for meget videre i forløbet.

 Husk beboerne på undersøgelsen, mens den kører. En lille påmindelse hjælper på svarprocenten!

 Det er en fordel på forhånd at have tænkt over, hvordan I vil informere beboerne om undersøgelsens resulater.


Copyright © naboskabet 2008. All rights reserved.