Vælg indsamlingsmetode

Naboskabet.dk giver forskellige muligheder for at få svar:

  • I kan lade beboerne svare over internettet med en kode
  • I kan uddele papirspørgeskemaer og efterfølgende taste svarene ind
  • I kan ringe op og interviewe beboerne og indtaste svarene undervejs
  • I kan lave dør-til-dør-interview og indtaste svarene bagefter 

Kombiner helst flere indsamlingsmetoder. Det giver en bedre svarprocent.

Få en høj svarprocent

Svarene kommer desværre ikke af sig selv. Det er nødvendigt at investere noget tid og / eller penge, hvis I vil have en god svarprocent. En svarprocent på 40 % er meget høj i en naboskabsundersøgelse og et flot resultat.

De nedenstående råd har vist sig at have en god effekt:

Sørg for god information

Beboerne har brug for at vide, hvorfor I laver undersøgelsen, hvad I vil bruge den til, og hvad de skal gøre. De har også brug for at vide, at de kan være helt anonyme. Informér gerne flere gange og på forskellige måder. Fortæl også, hvordan I vil informere om resultatet. Skriv så konkret, I kan. For eksempel:  "Vi bruger jeres svar til at få ideer til renoveringen af udeområderne og til at se, om der skal være mere for for eksempel de ældre eller de unge. Efter undersøgelsen får I et brev med en sammenfatning af resultaterne. Vi udarbejder også en handlingsplan på basis af resultaterne, som vi sender ud som forslag til næste budgetmøde."

Sæt logo på

Sæt gerne nogle logoer på informationsbrevet, så der er en klar afsender. Boligorganisationens, kommunens eller andet logo på informationsbrevet giver undersøgelsen et officielt og professionelt udtryk, hvilket oftest får flere til at svare.

Brug alle kanaler

Opslag og husstandsomdelte sedler er godt, men tænk bredt og tænk i forskellige målgrupper. Måske I kan få fat i de unge ved at bruge facebook eller instagram, og hjemmesiden rammer nogle andre. En mulighed er også at sende sms'er med påmindelser og eventuelt fortælle, hvor mange svar der allerede er kommet.

Lav en gavekonkurrence

Muligheden for at vinde, kan være en ekstra motivation til at få svaret. Udlod eksempelvis gavekort til nærmeste indkøbscenter. Sørg for, at det er en gave, alle kan bruge.

Del spørgeskemaerne ud personligt.

I stedet for at betale porto kan I betale nogle studerende eller unge fra lommepengeprojekter for at gå rundt til alle husstande og dele spørgeskemaer ud. Så kan I samtidig få at vide, hvor mange børne- og voksenskemaer, der er brug for i husstanden, og om der eventuelt er brug for oversatte skemaer. På den måde får I både leveret præcis de skemaer, der er behov for, og opfordret beboerne til at svare. I kan naturligvis også selv gå rundt.

Giv ikke beboerne for lang tid!

Koncentrér hellere jeres indsats på en enkelt uge eller 2. Spørgeskemaer har det med at komme ned i bunken af "ting, som skal gøres på et tidspunkt", hvis man eksempelvis har en måned til at svare.

Mind beboerne om at svare

Lav en rykker i slutningen af svarperioden og sæt den, hvor den bliver set: som opslag ved dørene, på hjemmesiden osv. Nævn også undersøgelsen for dine naboer, på møder osv. Ring gerne beboerne op og spørg, om de mangler et spørgeskema eller hjælp til at udfylde det. Det minder også om undersøgelsen.

Lav en slutrunde

I kan også tage en runde til sidst med en stak spørgeskemaer. I spørger så beboerne, om de allerede har svaret. Hvis ikke, kan I give dem spørgeskemaer og sige, at I kommer tilbage og henter dem 1-2 timer efter.

Brug ambassadører og eksisterende arrangementer

Det kan være en god idé at kontakte ildsjæle og andre, som har et stort netværk i området. Deres opbakning kan give mange svar. Derudover kan man til arrangementer og aktiviteter fortælle om undersøgelsen og opfordre deltagerne til at svare.

Samarbejd med andre i lokalområdet

Er der lokale klubber/foreninger? Kan den lokale skole eller børnehave bruges til at gøre opmærksom på undersøgelsen? Måske kan børn udfylde spørgeskemaerne i skolen? Eller I kan gennemføre undersøgelsen i samarbejde med skolen, så de store klasser deler spørgeskemaer ud og lærer om undersøgelser og social kapital.

Lad kommunen hjælpe til

Det kan være, kommunen vil være med - særligt, hvis I allerede har et samarbejde. Overvej sammen med kommunen, om nogle af de kommunale medarbejdere kan inddrages - for eksempel sundhedsplejersker eller forebyggelseskonsulenter, som kommer ud til familierne i området. SSP-netværk kan også være en ide, når det gælder børn og unge. 

Sæt eventuelt en debat i gang om det gode naboskab et stykke tid før undersøgelsen

En god debat gør spørgeskemaet mere vedkommende for beboerne og kan motivere beboerne til at svare. 

 Ansæt studentermedhjælpere til at pakke og indtaste papirbesvarelser. De kan også interviewe, ringe op og/eller banke på beboernes døre. Så sparer I jer selv for en stor del af arbejdet.

 Omdel spørgeskemaer, hvor en etiket med svar-kode er sat på. Så kan beboeren vælge mellem at svare på internettet eller aflevere et udfyldt spørgeskema.


Copyright © naboskabet 2008. All rights reserved.