Lav jeres egne spørgsmål

I har mulighed for at lave jeres egne spørgsmål til undersøgelsen.

Der er ingen begrænsning for, hvor mange I kan lave, men det anbefales, at I højst laver 5-6 spørgsmål. Ellers bliver der hurtigt for mange spørgsmål for beboerne at svare på.

I menuen til højre kan I finde eksempler på spørgsmål, som andre boligområder har lavet til deres undersøgelser. De kan inspirere jer, hvis I også vil lave jeres egne spørgsmål. 

Gode råd når I skal formulere spørgsmål:

  • Lav korte spørgsmål
  • Stil ét spørgsmål ad gangen. Det er fx forkert at spørge: Bruger du fællesvaskeriet og er der nok vaskemaskiner? Da man kan sige ja til det ene og nej til det andet, bliver man nødt til at skille spørgsmålet ad og stille to spørgsmål.
  • Giv mulighed for alle svarmuligheder. Beboerne skal f.eks. både kunne svare, at de er meget tilfredse, og at de er meget utilfredse.
  • Spørgsmålene skal være neutrale. Man må f.eks. ikke starte et spørgsmål med: ”Er du enig i…” for så er det meget svært at sige nej.
  • Tænk på, hvem spørgsmålene skal besvares af. Skal spørgsmålene også besvares af de yngste beboere, skal de være meget simple – og måske for simple til at de voksne gider svare?
  • Test spørgsmålene. Når I har formuleret spørgsmålene, er det en god idé, at teste dem på et par beboere i området. De vil hurtigt fortælle jer, hvis de ikke forstår hvad I spørger om, eller synes at der mangler svarmuligheder. Det kan også være, at de har en idé til et spørgsmål.
     

NB!! Spørgsmålene kommer kun automatisk med i internetversionen af det danske spørgeskema til voksne. Ønsker I, at alle beboere skal have spørgsmålene, kan I printe dem ud og omdele dem sammen med beboerinformation eller papirspørgeskemaer.

  Andre boligområders egne spørgsmål kan bruges som inspiration, når I skal lave jeres egne:

Se eksempler på ekstra spørgsmål her.


Copyright © naboskabet 2008. All rights reserved.