Hvem kan deltage i undersøgelsen?

Naboskabet.dk har spørgeskemaer til beboere i alderen:

6-11 år

Børn opholder sig meget i boligområdet og har mange forestillinger om - og ønsker til - området. Børn er glade for at blive hørt og forældre er glade for, at deres børn bliver hørt! Spørgeskemaet til børn er kort, farverigt og har en højtlæsningsfunktion til dem, der endnu ikke læser.

12-15 år

Den yngste gruppe unge opholder sig også meget i boligområdet, men har flere fritidsaktiviteter og legeaftaler ud af området. Gruppens svar adskiller sig ofte fra gruppen af 6-11årige og 16-18årige, da den bruger området anderledes og derfor også har nogle anderledes behov.

16-18 år

Den ældste gruppe unge er mindre afhængige af boligområdet end de 6-15årige – ikke desto mindre udgør de en stor potentiel ressource for området, og er fulde af viden og idéer omkring, hvad der skal til for at unge trives i boligområdet.

19-100 år

De fleste beboere er voksne, som bruger boligområdet meget forskelligt.  Spørgeskemaet til voksne er oversat til tyrkisk, arabisk, farsi, engelsk, somali, urdu og bosnisk og har en højtlæsningsfunktion, så flest muligt voksne beboere kan blive hørt. At inddrage beboere med et andet sprogligt og/eller kulturelt tilhørsforhold end dansk giver et mere nuanceret billede af trivslen i boligområdet og er med til at skabe en positiv stemning.

Hvor mange skal deltage?

Totalundersøgelse - når I vil vide, hvad alle mener

Totalundersøgelsen har den indlysende fordel, at alle beboere bliver hørt. Ofte er der store forskelle på svarene fra eksempelvis børn og voksne, og disse forskelle kommer frem, hvis alle beboere bliver hørt. I mindre områder skal I være opmærksom på at for at kunne se svarene skal der være svar fra mindst 10 i hver af børn og unge skemaerne. Erfaringer viser, at det kan være svært, så I kan overveje at benytte en anden metode f.eks. en workshop eller fotosafari.

Undersøg bestemte grupper - når I vil vide noget bestemt

Ved at afgrænse jeres undersøgelse til en bestemt gruppe beboere - eksempelvis unge, børn, ældre eller andre - opnår I koncentreret viden om den gruppe, I ønsker at vide noget om. Det kan for eksempel være, når I har besluttet at lave en indsats for en bestemt gruppe i boligområdet.

Vær opmærksomme på, at der kan være andre beboergrupper, der mener noget helt andet end den gruppe, I undersøger!

Husstandsundersøgelse - det hurtige overblik

Med en undersøgelse baseret på svarene fra en enkelt person i hver husstand, kan I skabe jer et hurtigt overblik. Husstandsunderøgelser har den fordel, at I ved præcist, hvor mange spørgeskemaer og svarkoder, I skal bruge, da I kender antallet af husstande i jeres område.

Vær opmærksomme på, at ved husstandsundersøgelser vil I sandsynligvis overvejende få svar fra voksne - og kvinder svarer oftere end mænd!
 

 


Copyright © naboskabet 2008. All rights reserved.