Anonymitet

Ingen kan se andres besvarelser!

Besvarelsen er helt anonym. Ingen i boligområdet kan se, hvad andre svarer – heller ikke de ansvarlige for undersøgelsen.

De individuelle koder er tilfældige og sikrer, at de indtastede svar knyttes til den rigtige undersøgelse.

De ansvarlige for undersøgelsen kan se det samlede resultat for alle svar. De kan også vælge at se svar for bestemte grupper. Det kan for eksempel være ”alle kvinder over 25 med 2 børn” – men kun hvis der er mindst 10 i gruppen. Ellers kommer der ikke noget svar. Den enkelte beboer kan altså aldrig genkendes i rapporterne.

Boligområdet kan ikke genkendes!

Det er ikke muligt for andre at gå ind og se boligområdets resultater uden godkendelse fra boligområdets ansvarlige.

Hvis nogle ønsker adgang til det enkelte boligområdes resultater, kan det kun ske ved henvendelse til boligområdets repræsentanter.

Resultaterne kan blive brugt til forskning

Forskere vil, i enkelte tilfælde – og kun efter speciel tilladelse fra Datatilsynet - kunne få adgang til data, som ikke er anonymiserede.

Som udgangspunkt kan forskere trække data, hvor det kun fremgår, hvilken region i Danmark, boligområdet er hjemmehørende i. De ansvarlige kan afkrydse, at forskere må få adgang til boligområdets postnummer.

Yderligere skal forskere, for at få udleveret data fra naboskabet.dk, skrive under på, at de vil behandle data fortroligt og ikke videregive oplysninger om personer eller boligområder.


Copyright © naboskabet 2008. All rights reserved.