Udtræk af data til forskningsbrug

Forskere kan, efter ansøgning til Landsbyggefonden, modtage data til forskningsbrug.

Data leveres i excel-format i anonymiseret form. Det vil være muligt at se samtlige svar, samt baggrundoplysninger for svarerne og oplysninger om områdernes størrelse, ejerform, byggestruktur, hvorvidt boligområdet er placeret i by, forstad eller landområde samt i hvilken region

Ansøgningen til Landsbyggefonden skal være kortfattet og indeholde følgende:

  • En kort beskrivelse af projektet - hvor det klargøres, hvordan data tænkes brugt i projektet
  • Udlevering af data sker på betingelse af Datatilsynets godkendelse, som derfor skal være vedlagt

  • De deltagende boligområder er lovet anonymitet. Ansøgeren skal derfor skrive under på, at boligområder eller enkeltpersoner ikke vil kunne genkendes i offentliggørelsen af resultater mv. Såfremt man ønsker at arbejde med data fra kendte områder, skal området eller områderne kontaktes individuelt for tilladelse.


Copyright © naboskabet 2008. All rights reserved.