Hvorfor bruge naboskabet.dk?

Hvad er naboskabet.dk?

Naboskabet.dk er et redskab til boligområdet, som består af:

 • Videnskabeligt gennemarbejdede spørgeskemaer til: 
  • Voksne – med oversættelse til 7 sprog
  • Unge mellem 16 og 18 år
  • Unge mellem 12 og 15 år
  • Børn mellem 6 og 11 år
 • Vejledning i at gennemføre en undersøgelse
 • Rapport til udskrivning – og vejledning til fortolkning
 • Inspiration og gode råd til at styrke naboskabet i boligområdet

Du kan finde alle delene her på hjemmesiden. 

Hvad undersøger det?

Naboskabet.dk måler beboernes oplevelse af 7 temaer:

 • Den generelle tilfredshed med at bo i området
 • Naboskabet – hvordan omgås man hinanden i området?
 • Beboernes kontakter udenfor området – igennem sport, frivillige aktiviteter osv.
 • Trygheden – hvor trygge føler beboerne sig ved at bo i området?
 • Det fysiske miljø – hvor gode muligheder giver det for at møde hinanden og være sammen?
 • Ressourcer i boligområdet – hvor meget laver man sammen i området? Er der lyst og energi til mere?
 • Accept af forskelllighed – hvordan er accepten af, at der bor personer i området, som er anderledes?

Samlet giver besvarelserne af de 7 temaer et mål på områdets ”sociale kapital” – som også kan ses som det sociale liv i området og dets ressourcer.

Hvorfor bruge naboskabet.dk?

Ofte vurderer man et boligområde på ting som gennemsnitsindkomsten blandt beboerne, fraflytningsprocenter osv.

Med naboskabet.dk får I et billede af livet i området: Hvor glade er beboerne for at bo her? Føler alle sig trygge i området? Hvor meget kender man hinanden? Hjælper man hinanden? Laver man mange ting sammen? Og er der måske lyst til gøre flere ting sammen?

Hvordan fungerer det?

Boligområdet finder en tovholder, som opretter en undersøgelse på naboskabet.dk.

Alle svar tastes ind over internettet – ved afkrydsning.

Beboerne kan selv indtaste besvarelserne, eller de kan indsamles på papir, pr. telefon eller på andre måder, hvorefter de tastes ind.

Redskabet laver automatisk en rapport, som kan udskrives. Der kan også laves rapporter fordelt på eksempelvis alder og køn.

Koster det noget?

Det er helt gratis at bruge redskabet - så undersøgelsen kan gennemføres for de omkostninger, der er forbundet med tryk, omdeling, indtastning osv. – som afhænger af de indsamlingsmetoder, som vælges.

Hvad kan det bruges til?

Naboskabet.dk er først og fremmest en god indgang til at få en snak i området om, hvordan I gerne vil have det sammen, og hvad I kan gøre for at få det sådan. I inspirationskataloget kan I få gode ideer til, hvordan I kan gribe en fælles snak an.

I kan også få konkrete ideer til at arbejde videre med at forbedre naboskabet.

Hvis I har brug for dokumentation for boligområdets stærke og mindre stærke sider til samarbejdspartnere, bevillingsmyndigheder, presse eller andre, kan rapporten også være med til at give et helt billede af området.


Copyright © naboskabet 2008. All rights reserved.