Ophavsrettigheder

Målinger af den sociale kapital i et boligområde ved hjælp af værktøjet kan foretages uden beregning.

Det er ligeledes gratis at benytte sig af de gode råd og anbefalinger, som findes på naboskabet.dk, hvis der angives kilde.

Ved brug af materialet i øvrigt skal kildeangivelse ligeledes fremgå.

Kildeangivelse anføres således: "Værktøjet til måling af social kapital – naboskabet.dk – er udviklet af KAB og Nørregård-Nielsen & Rosenmeier ApS - Rådgivende Sociologer med økonomisk støtte fra Realdania, Landsbyggefonden, Velfærdsministeriet og Integrationsministeriet. Det kan frit anvendes via naboskabet.dk".

Der må ikke kræves betaling fra 3. mand i forbindelse med brugen af produktet og de værktøjer, der er en del af naboskabet.dk. Der må derimod gerne kræves betaling for indhentning af data og tolkning af resultatet mv.

Ophavsrettighedsindehaverne er ikke ansvarlige for eventuelle fejl, udeladelser, fejlfortolkninger eller følger af brugen af værktøjet, ligesom anvendelse af værktøjet sker for brugerens egen risiko.


Copyright © naboskabet 2008. All rights reserved.